Det gode naboskab - Boligforeningernes Dag

Det gode naboskab

I byen er vi fælles om vejen hen til vores boliger. Måske har vi en fælles gård, og måske er vi usikre på, om de, der bor i samme karré, har de samme forventninger til det gode naboskab.

Grundlæggende er vi forhåbentligt ens på et punkt: Vi bor et sted i byen, vi gerne vil bo. Naboerne har forhåbentligt valgt det af samme årsag, så lad os få det bedste ud af det.

Jeg vil i virkeligheden gerne gøre reklame for, at I tager initiativet til at lære hinanden at kende. Med det udgangspunkt tror jeg på, at vi kan mødes, uanset om det handler om at have tillid til, at vi alle har det samme syn på den gode nabo, gerne vil have gode forhold at mødes i gården under, og ikke mindst er optaget af, at vi kommer godt hjem.

Det, som kendetegner karréen i byen, er, at vi ikke kan undgå at indgå i et fællesskab. Derfor bliver det også vigtigt at se på vores fælles potentialer:

  • Hvad er det ejerforeninger kan? Er de gode til at styre byggesager og finde de gode tilbud?
  • Hvad med andelsboligerne? Har de knækket koden til at få truffet beslutninger i fællesskab?
  • Hvor er lejeboligerne i det private? Har deres ejer styr på, hvem der har ansvaret for hvad?
  • Og har de almene boliger organisationer bag sig, som kan være med til at løfte en sag over for kommunen? Uanset om vi taler om den fælles gård eller at få sikret ladestandere til elbiler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Holler Box