Bæredygtig renovering - Boligforeningernes Dag

Bæredygtig renovering

Bæredygtighed og genbrug af byggematerialer herunder faldstammer er fremtiden. Interessen for bæredygtighed har bredt sig ud til den brede del af befolkningen, og er ikke længere kun et emne for unge miljøaktivister. Interessen har forplantet sig til også at genbruge byggematerialer.

I Greenpipe oplever vi en markant øget interesse fra foreningsbestyrelser og interessenter, hvor der stilles kritiske spørgsmål, og hvor parterne bruger dedikeret tid på at sætte sig ind i vores moderne og intelligente relining metode til faldstamme renovering.

Genbrug af byggematerialer, dér hvor de rent faktisk er indbygget, er ganske enkelt unikt, fordi mange byggematerialer traditionelt først skal nedrives, behandles og genbruges, f.eks. mursten og vinduer. Dette er ikke tilfældet, når du vælger Greenpipe.

Greenpipes relining metode understøtter FN´s verdensmål om bæredygtig udvikling. Helt konkret mål nr. 9 vedrørende effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlig besparelser.

Når Greenpipe renoverer faldstammer i beboelsesejendomme, sparer vi verden for mere end 60 % CO2 per lejlighed. Eller sagt på en anden måde: 100 kg. CO2  mindre for hvert hjem.

Ved Greenpipes oplæg vil Søren Ibsen, stifter af Greenpipe, komme ind på de mange bæredygtige og økonomiske fordelene, som genbrug af gamle byggematerialer kan medfølge, samt hvordan en relining-proces forløber.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Holler Box