OBH Rådgivende Ingeniører - Sådan får du en sund bygning (stand H4) - Boligforeningernes Dag

OBH Rådgivende Ingeniører – Sådan får du en sund bygning (stand H4)

Vi har stor erfaring med at håndtere miljø- og sundhedsmæssige udfordringer, som findes i boligforeningerne.

Og vi vil gerne fortælle om:

  • Skimmelsvamp som følge af vandskader eller kolde konstruktioner. Sammensætningen af konstruktioner i den ældre eller nyere bygningsmasse har stor indflydelse på hvordan vand kan fordele sig og hvor risikoen for skimmelsvamp, herunder skjult skimmelsvamp er størst.

 

  • Vurderinger af det sundhedsmæssige indeklima i relation til skimmelsvamp. Hvis personer reagerer eller føler sundhedsmæssige gener i deres boliger, har vi stor erfaring med at afdække om luften er belastet med uhensigtsmæssig skimmelsvamp, som kan skyldes f.eks. skjult skimmelsvampevækst.

 

  • Rådgivning i forbindelse med forsikringsdækkede vandskader. Er de iværksatte udbedringstiltag tilstrækkelige? Er der noget som overses? Gribes sagen rigtigt an? Vandskader i etageejendomme bliver ofte meget voldsomme i omfang, og lægfolk kan hurtigt miste overblikket og få brug for tillidsfuld vejledning.

 

  • Gamle kældre med vedvarende fugtproblemer. ”Sådan har det altid været!” Men det behøves ikke at være tilfældet. Ofte kan fugtrelaterede forhold i gamle kældre bedres ved simple tiltag som bedre indretning, ventilation eller varme. Andre gange kan fugtproblemer i kældrene medføre skjulte og mere kritiske problemer, hvis fugten ikke takles i tide.

 

  • Trænedbrydende svampe og insekter. Skal ejendommens tag eller kælder renoveres? Husk at få et overblik af eventuelle nedbrudte trækonstruktioner som spær, remme og bjælkelag. Hvis tilbud ikke gives på rette grundlag, kan håndværkernes ekstraregninger, blive uforholdsmæssigt store hvorved budgetter ikke hænger sammen.

 

  • Miljøfarlige stoffer i ejendommen. Skal ejendommen renoveres er det meget vigtigt at få styr på hvilke konstruktioner bliver berørt og hvilket regler foreningen skal overholde. Miljøfarlige stoffer, som metaller, PCB og asbest, har stor betydning for både arbejdsmiljøet (arbejdsproces for udførende håndværker) og for deponi af byggeaffald. For foreningen har kendskab til miljøfarlige stoffer forud for en renovering, enorm betydning for korrekt grundlag for indhentede tilbud, således at byggebudgetter hænger sammen.

 

  • Asbest. Skal ejendommens vandførende installationer, tagkonstruktion eller kælder renoveres, er det meget vigtigt at få styr på forekomst af asbest i berørte konstruktioner. Risikoen for at asbestfibre spredes rundt i ejendommen, som følge af forkert håndtering, er ubærlig besværlig og særdeles omkostningstung. Asbest medfører desuden stor utryghed som følge af de mulige sundhedsmæssige konsekvenser.

Arrangeres af

Min Boligforening ApS

info@bfdag.dk
Messens åbningstid: 09.00-19.00

Persondata- og cookiepolitik

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Holler Box