Trivsel og tryghed i det byggede miljø - Boligforeningernes Dag

Trivsel og tryghed i det byggede miljø

Kristine Virén skyder dagen i gang med en velkomsttale. Her vil hun med udgangspunkt i Realdania og Videncenter Bolius’ undersøgelse Danskerne i det byggede miljø 2022 gøre os klogere på vores trivsel og tryghed i det byggede miljø. Med afsæt i livet i lejligheder ser Kristine Virén på, hvilke glæder og bekymringer livet i boligen fører med sig, herunder hvor glade vi er for vores naboskab og boligforening.