Marie Stender - Boligforeningernes Dag

Marie Stender

Marie Stender, er MA i antropologi fra Københavns Universitet og Ph.d. i Media, Architecture and Design fra Aalborg Universitet. Hun har også været visiting scholar ved Hong Kong Polytechnic University, School of Design, og studerende på Institut d’Urbanisme i Paris.

Marie Stender forsker i forholdet mellem socialt liv og byggede omgivelser, og hvordan mennesker præger og præges af de boligområder og byer, de lever i. Hun er særligt interesseret i grænser mellem offentligt og privat rum og har sat fokus på, hvordan grænserne forandres, når vi bygninger får større vinduer og stadigt flere altaner skyder frem på byens facader. Hendes forskning har også fokuseret på stedsidentitet i nye byområder, hvordan arkitekturen afspejler nye sociale normer, og hvordan sociale dynamikker i udsatte boligområder påvirkes af de aktuelle fysiske omdannelser med nedrivninger mm. Stender er initiativtager for Nordisk Netværk for Arkitekturantropologi og leder forskningsgruppen Transformation af Boliger og Steder på BUILD, Aalborg Universitet.

Oplæg fra Marie Stender

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Holler Box