Messens hovedtemaer - Boligforeningernes Dag

Messens hovedtemaer

Tip!  Messens temaer kan også findes som emneord, når du vil sortere i oplæg og udstillere.

Bæredygtighed

Flere og flere boligforeninger interesserer sig for, hvordan de kan gøre boligforeningen mere bæredygtig. Opførelse og løbende drift af boliger står for 40% af det samlede CO2 udslip, så eksisterende boligforeninger kan gøre en forskel ved at indtænke bæredygtighed i renoveringsopgaver og i den løbende drift af ejendommen. F.eks. forbedres ejendommens CO2 regnskab ved at udnytte tagetage til tagboliger, og de løbende driftudgifter kan minimeres ved optimering af varmeanlægget. Bæredygtighed er på mange af udstillernes agenda og er en vigtig del af programmet på Hovedscenen og Torvescenen.

Den gode boligforening

Vi bor tæt i etageejendomme, og det stiller krav om at tage hensyn til hver enkelt beboers behov. Den gode boligforening skaber bedre livskvalitet gennem en sund økonomi, gode rammer for beboelse og et godt socialt liv mellem beboere og naboforeninger. Især vores oplæg og workshops på Torvescenen beskæftiger sig med emnet Den gode boligforening.

Flere m2 til boligforeningen

En tagterrasse, tagboliger, altaner og lækkert indrettede gårdmiljøer skaber alt sammen mere plads til beboerne. Det kan betyde, at man skal i gang med et større byggeprojekt, men som til gengæld skaber konkret værdi for en ejendoms værdisætning, og også skaber bedre rum til at mødes i for beboerne. På vores scener vil der være oplæg om det sociale udbytte i gode fællesrum og altaner, og i messeområdet er erfarne udstillere klar til at inspirere og fortælle mere om mulighederne i jeres ejendom.