Persondata- og cookiepolitik - Boligforeningernes Dag

Persondata- og cookiepolitik

Persondatapolitik

Vi har en principiel holdning til, at dine kontaktoplysninger kun må bruges af os med det formål at give inspiration og relevant information til dig som bestyrelsesformand eller kontaktperson i en andels- eller ejerboligforening samt almene boligforeninger. Derfor viderebringer eller sælger vi ikke dine kontaktoplysninger til brug for markedsføring til tredjepart.

Du finder her vores politik om privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed (”Politik”), der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger om dig som bestyrelsesformand og/eller anden form for kontaktperson i en boligforening.

Find også vores Cookiepolitik længere nede på siden.

Ejeroplysninger og dataansvar

Ejer af denne hjemmeside og dataansvarlig i forhold til denne politik er ARENA Marketing ApS, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

ARENA Marketing ApS

Kontaktperson: Carsten V.  Jagerkilde

Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby

CVR-nr. 33 57 72 73

Telefonnr. 70 22 82 00

Kontaktmail: info@bfdag.dk

Hjemmeside: www.boligforeningernesdag.dk

Vi sikrer ordentlighed og gennemsigtighed i vores databehandling 

Det er vigtigt for os at beskytte dine persondata og sikre, at behandling af dem sker på et korrekt og juridisk grundlag. Denne politik har til formål at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvilke informationer vi indsamler om dig, og hvorledes de anvendes.

Behandling af persondata

Dine persondata er alle slags oplysninger og informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som privatperson. Vi indsamler og behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige, når du er kunde hos os eller besøger vores hjemmeside. 

Formål med indsamling af persondata og retsgrundlag

Vi sikrer, at dine persondata kun indsamles og behandles i overensstemmelse med følgende formål:

 • For at kunne levere produkter og/eller tjenester bestilt af dig, herunder tilmelding til vores messe Boligforeningernes Dag samt de funktionaliteter, der er tilknyttet hjemmesiden
  • Favorit-valg af oplæg mv.
  • Afgivelse af kontakt-permission 
  • Gratis elektroniske udgivelser og nyhedsbreve, der omfatter indhold, nyheder og praktiske foranstaltninger om messen
 • For at kunne svare på dine spørgsmål eller klager
 • For at give dig oplysninger om andre produkter og tjenester vi tilbyder, der ligner dem, som du allerede har bestilt eller efterspurgt
 • For at underrette dig om ændringer i vores tjenester/produkter
 • For at hjælpe os med at forbedre vores websites, produkter og tjenester herunder kommunikationen til dig

Hvilke persondata behandler vi?

Vi noterer alene almindelige persondata i form af dine kontaktoplysninger som fremgår af tilmeldingsformular: Fornavn, Efternavn, E-mail, Mobilnr., Boligforeningstype, Rolle i foreningen, Postnr. samt Antal enheder i foreningen.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi sletter dine persondata, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage om at modtage vores produkter og tjenester. I sidstnævnte tilfælde gemmer vi kun hovedadressen for din boligforening. 

Vi videregiver ikke dine persondata

Vi viderebringer eller sælger IKKE dine kontaktoplysninger til brug for markedsføring hos tredjepart.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

Dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige data, kan du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne oplyst ovenfor.

Du kan til enhver tid anmode om adgang til dine personlige oplysninger, og er oplysningerne ukorrekte, korrigeres, slettes eller ændres disse ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. Du kan også anmode om begrænsning, overførsel af data eller trække dit samtykke tilbage.

Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige data, kan du kontakte Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Vi bruger cookies på www.boligforeningernesdag.dk/www.bfdag.dk for at kunne levere den bedst mulige service til dig som bruger af vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning nedenfor) og undlade videre brug af hjemmesiden.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

Kontaktoplysninger:

ARENA Marketing ApS

Kontaktperson: Carsten V. Jagerkilde

Gl. Køge Landevej 55, 2500 Valby

CVR-nr. 33 57 72 73

Telefonnr. 70 22 82 00

Kontaktmail: info@bfdag.dk

Hjemmeside: boligforeningernesdag.dk

Hvad er en cookie?

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere relevant service til brugeren på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Det kan være din computer, tablet eller smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere din brug af hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, der hverken kan indsamle de oplysninger, der er lagret på din computer eller sprede nogen former for virus eller andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, i den tid du har din browser åben. De kaldes sessions-cookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum også efter browseren er lukket. De kaldes for vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.

 Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Cookies på www.boligforeningernesdag.dk/www.bfdag.dk

Vi bruger cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den til deres fordel. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere. Vi bruger følgende typer cookies: 

Førsteparts-cookies (dvs. ARENA Marketing )

Www.boligforeningernesdag.dk/www.bfdag.dk bruger som førstepart tre slags sessions-cookies. Disse registreres ikke længere, når du har lukket browseren. Formålet med disse er at: genkende dit it-udstyr, registrere det tidsrum, du befinder dig på hjemmesiden og identificere din færd, når du bevæger dig rundt på hjemmesiden.

Vi bruger også fire former for vedvarende cookies. Lagringstiden for disse variere mellem 30 dage og 2 år. De registrerer hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden, i hvor lang tid, du opholder dig på hjemmesiden, om hvordan du kommer ind på hjemmesiden og om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

Tredjeparts-cookies (dvs. fra andre parter end Min Boligforening)

Www.boligforeningernesdag.dk/www.bfdag.dk anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet. Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. Dette kan ikke føres tilbage til en enkeltperson og informationerne lagres i 2 år.Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Find yderligere vejledning for at slette eller blokere for cookies på minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Indsigt og klage

Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til os, jf. vores kontaktoplysninger, som du finder øverst.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger om Data-tilsynet på www.datatilsynet.dk 

Vi vil påskønne at modtage en kopi af klagen i forbindelse med fremsendelsen til Datatilsynet, så vi kan tage stilling til klagen og dens indhold.