Tema: Den sunde boligforening - Boligforeningernes Dag

Tema: Den sunde boligforening

Den sunde boligforening

Temaet for Boligforeningernes Dag 2023 er “Den sunde boligforening”. Men hvordan er en boligforening sund? Sundhed er et begreb, der blandt andet forbindes med styrke, velvære, bærekraft, fornuft, stabilitet og livskvalitet. Ting der i høj grad er afgørende i en velfungerende boligforening.

Sundhed i alle hjørner af foreningsarbejdet

For eksempel er det væsentligt, at økonomien i foreningen er sund – det kan de fleste blive enige om. Det giver råderum til at holde ejendommen i god stand og fri fra skader. Samtidig er det vigtigt for, at beboere og bestyrelsen kan være trygge i, at uforudsete udgifter kan tages hånd om. Men økonomien bærer ikke sig selv. Den skal holdes øje med, beregnes på og drives. Det samme skal selve ejendommen. En sund drift og vedligeholdelse har derfor også afgørende betydning for, om en forening er sund eller ej. 

I processen med at drive og vedligeholde en forening har ting som samarbejdsevne og konflikthåndtering samtidig stor betydning. Og sådan kan man fortsætte. 

Listen over temaer, der påvirker sundheden i en boligforening, er altså alen lang og rummer ligeledes områder som beboersammensætning, socialt liv, naboskab, energimærkning, foreningens grønne profil, administration, samarbejder og meget andet. 

Der er derfor rigtig meget at blive klogere på, når vi til Boligforeningernes Dag d. 4 marts 2023 sætter fokus på “Den sunde boligforening”.