Fremtiden for boligforeningers finansiering: ESG som nøglefaktor - Boligforeningernes Dag

Fremtiden for boligforeningers finansiering: ESG som nøglefaktor

ESG, som står for Environmental, Social, and Governance, er en dagsorden, der vil spille en central rolle i fremtidens finansiering. Det handler om, hvordan virksomheder og foreninger håndterer miljømæssige udfordringer, sociale forhold og god ledelse. 

For boligforeninger er det især relevant, da finansielle institutioner som banker og realkreditinstitutter i stigende grad inddrager ESG-faktorer i deres lånebeslutninger. 

Til Boligforeningernes Dag kan I høre Peter Jayaswal dele sin erfaring og indsigt om den finansielle sektors skiftende landskab. Bliv klogere på, hvordan I i fremtiden sikrer økonomisk levedygtighed og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.