gaardrum.dk ApS - Boligforeningernes Dag
Affaldshåndtering|Gårdmiljø|Legeplads|Skybrudssikring|Uderum

gaardrum.dk ApS

FIND OS VED STAND 3G 

gaardrum.dk ApS er en rådgivnings- og landskabsarkitektvirksomhed der i bred forstand arbejder med planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter med speciale i indretning af grønne friarealer i tæt bebyggede boligområder.

Det er gaardrum.dk’s mål at sikre, at der inden for de givne fysiske og økonomiske rammer, udføres anlægsprojekter af bedste kvalitet, der opfylder kravene til rekreation, ophold og aktivt udeliv samt bæredygtighed og miljørigtigt byggeri i bolignære friarealer.

Projekterne tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med bygherre og brugere fra det første skitseforslag og gennem hele projekterings- og anlægsfasen frem til aflevering af det færdige anlæg.

gaardrum.dk har mange års erfaring med udformning og indretning af private og offentlige uderum, haveanlæg og pladser. Især renovering og forbedring af friarealer til boligbebyggelser er gaardrum.dk’s speciale. Naturoplevelser indgår som en væsentlig del af designprocessen. Dette styrker både de enkelte anlæg samt brugernes oplevelse af miljøet og den verden vi lever i. Ved aktivt at indtænke en høj grad af biodiversitet i projekterne bidrager vi til en positiv udvikling af byernes grønne områder. Anvendelse af bæredygtige materialer og LAR-løsninger er en selvfølge og grundlag for miljørigtig projektering og anlæg.

Efterfølgende driftsopgaver er tænkt ind i projekterne fra starten og ved overdragelsen afleveres en drifts- og vedligeholdelsesbeskrivelse til relevante personer. På denne måde sikres langtidsholdbare løsninger og lave driftsbudgetter.

Som teknisk rådgiver står vi for gennemførelse af alle landskabsorienterede projekter. Vores landskabsarkitekter arbejder både med skitsering, projektering, tilsyn, administration, økonomi- og byggestyring af projekterne og de er specialiserede i projekteringsledelse af grønne friarealer.

For at sikre en god stabil proces og et godt samarbejde vil det daglige arbejde blive varetaget af én sagsansvarlig landskabsarkitekt, der står i tæt kontakt til bygherren, som oftest udgøres af en bestyrelse eller administrator.

På baggrund af erfaring fra mange gennemførte projekter, især gårdrenoveringer, har gaardrum udviklet flere procesforløb med inddragelse af både bygherre og beboere. Formålet er at skabe en tæt dialog og et tillidsforhold mellem alle parterne. Dette giver den bedste forudsætning for at opnå et glidningsfrit, succesfulgt sagsforløb med et flot anlæg og tilfredse brugere som føler sig hørt og knyttet til projektet.

gaardrum.dk Aps er medlem af Danske Landskabsarkitekter og Danske Ark.

KONTAKT VIRKSOMHEDEN