PH Erhverv - Boligforeningernes Dag
Valuar

PH Erhverv

FIND OS VED STAND 2E 

OM PH Erhverv

PH Erhverv ledes af Erhvervsmægler & Valuar MDE Per-Henrik Schultz-Jensen som har sin baggrund fra Nykredit og Realkredit Danmark, og som i en længere årerække har arbejdet med finansiel rådgivning af andelsboligforeninger.

PH Erhverv er en betroet rådgiver for en række andelsboligforeninger som lægger vægt på solide og præcise valuarvurderinger, samt som det ofte er tilfældet, vores deltagelse på de respektive generalforsamlinger.

Solide og præcise valuarvurderinger.

Vi er kendt for at give præcise og realistiske værdiansættelser af andelsboligforeninger, således at niveauet af andelskronen kan fastsættes korrekt. Dette sker ved at vi foretager en grundig gennemgang af ejendommen ude og inde samt af foreningens økonomi. En valuarvurdering er mere end en rapport der lever op til lovgivningens krav. Vi engagerer os nøje i hver eneste sag, og har valgt en tilgang der er baseret på et personligt engagement.

Vores kunder er de samme år efter år.

En stor del af de foreninger vi samarbejder med ønsker at vi deltager på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, hvilket har vist sig at være en hensigtsmæssig tilgang til at få afklaret spørgsmål og opnå en konstruktiv dialog. Vi arbejder hver dag på, fortsat at gøre os fortjent til det privilegie det er at de samme foreninger år efter år vælger os til at foretage den årlige valuarvurdering

Vurderingsrapporter i forhold til den enkelte andelshavers bolig.

PH Erhverv tilbyder ligeledes at udføre en vurderingsrapport som omfatter en værdiansættelse af andelshavernes individuelle forbedringer i den enkelt andelsbolig. Vurderingen omfatter dokumenterede forbedringer foretaget af andelshaveren samt tidligere forbedringer dokumenteret af andelshaver, og vi vurderer forbedringernes slitage med henblik på at fastsætte eventuelle fradrag som følge af brug og alder. Forbedringens værdi nedskrives alt efter forbedringens karakter i henhold til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations retningslinjer, og udføres i overensstemmelse med §5 i Lov om andelsboligforeninger.

KONTAKT VIRKSOMHEDEN